Blog

2 Oct 2020

Curso de preparación pruebas de acceso ciclos

El Centre Específic d’Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV), obri el termini de matriculació al Curs de Preparació de la prova d’accés a CFGS dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, modalitat  a distància, de cara a la convocatòria de proves del 2021. El CEEDCV és el primer centre educatiu públic que prepara aquestes proves.

La matrícula romandrà oberta des del 28 de septiembre al 2 de octubre en horario de 9-13:30h.