Blog

30 Nov 2016

Eleccions al Consell Escolar – Resultats

Normativa

RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2016, de la direcció de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, sobre eleccions a consells escolars dels centres superiors d’ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana. [2016/8399]

Calendari

Termini d’admissió de candidatures dels diferents sectors 18 de novembre
Publicació de la llista provisional de candidats 21 de novembre
Termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats 22 de novembre
Termini per a resoldre les possibles reclamacions 23 de novembre
Eleccions 29 de novembre

 

La sessió constitutiva del Consell Escolar renovat serà el 7 de desembre.

Candidatos

Candidaturas de alumnos

  • Francisco José Zayas Crespo
  • Josefina García Vilalta
  • Branimir Alexandrov Vaptzarov

Candidaturas de profesores

  • Ana Fernández-Moyano Rosón
  • Cristina Gabà Gabà

Resultats

Candidaturas de alumnos

  • Francisco José Zayas Crespo 34 votos
  • Josefina García Vilalta 26 votos
  • Branimir Alexandrov Vaptzarov 33 votos

Candidaturas de profesores

  • Ana Fernández-Moyano Rosón 21 votos
  • Cristina Gabà Gabà 28 votos

Documentació

En aquesta carpeta: models i normativa.