pruebas de acceso

Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior (duración 2 cursos)

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2017-2018, es dicten les instruccions per a la seua realització i s’estableix el calendari i el procediment d’admissió i de matriculació de l’alumnat.

Fechas pruebas de acceso para el curso 2017/2018
Convocatoria
ordinaria
Convocatoria
extraordinaria septiembre
Inscripción en
prueba general
del 19 al 30 de mayo del 26 al 29 de junio
Prueba general* 1 de junio 3 de julio
Inscripción en
prueba específica
del 19 de mayo al 8 de junio del 01 al 06 de septiembre
Prueba específica* 12 y 13 de junio 11 y 12 de septiembre
Publicación
listas provisionales
14 de junio 13 de septiembre
Reclamaciones del 15 al 17 de junio del 13 al 15 de septiembre
Publicación
listas definitivas
22 de junio 18 de septiembre
Matriculación
alumnos con prueba superada
a partir del 26 junio del 19 al 21 de septiembre

*Descripción de las pruebas de acceso
*Ver ejemplos de pruebas de acceso

Impresos de las pruebas (web Conselleria)** TASAS

Más información sobre las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en la web de la Generalitat Valenciana

La inscripción a las pruebas de acceso se realizará de forma presencial en la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló en horario de secretaría.

Pruebas de acceso a Estudios Superiores de Enseñanzas Artísticas Superiores (nivel 2 del MECES: Grado, duración 4 cursos)

Fechas pruebas de acceso para el curso 2017/2018
Convocatoria
ordinaria
Convocatoria
extraordinaria
Inscripción en
prueba general
del 8 al 23 de mayo

Prueba general* 31 de mayo no hay
Inscripción en
prueba específica
hasta 15 julio hasta 5 de septiembre
Prueba específica* 17 de julio 7 de septiembre

*Descripción de las pruebas
*Ver ejemplos de pruebas de acceso general
*Ver ejemplos de pruebas de acceso específicas

Impresos de las pruebas (web ISEACV)** Vacantes ofertadas (web ISEACV)** Preinscripción prueba de acceso específica superior 17/18 Resultados prueba de acceso específica 2017 Estudios Superiores de Diseño

**Esta inscripción se realizará de forma presencial en la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló en horario de secretaría.