Blog

15 Jul 2020

RESULTATS PROVISIONALS DE LES PROVES D’ACCÉS

 

ESEAS (Estudis superiors)

Prova general per a persones sense requisits acadèmics
Ja estan disponibles els resultats de la convocatòria 2020:
> pàgina del ISEA

Prova específica
> Acta prova específica ESEAS juliol 2020

 

CFGS (Cicles formatius)

Prova d’accés general (Ordinària):
> Calificacions PA General Ordinària (provisional)
> Calificacions PA General Ordinària (definitiva)

 
Per a possibles reclamacions cal contactar amb l’Escola. El tribunal es posarà en contacte amb l’interessat.