Blog

11 Oct 2021

Urgent: Alumnat que ha sol·licitat beca al Ministeri d’educació

L’alumnat que ha sol·licitat Beca en el Ministeri d’Educació, ha de passar per secretària per a comprovar que està en el llistat abans del dia 20 d’octubre.

El alumnado que ha solicitado Beca en el Ministerio de Educación, debe pasar por secretaria para comprobar que está en el listado antes del día 20 de octubre.